ERGO Explorers to pierwszy projekt w naszym regionie mający na celu wymianę wiedzy biznesowej oraz współpracę pracowników ERGO Hestii z kolegami z krajów bałtyckich - Estonii, Litwy, Łotwy. Pierwsza edycja programu rozpoczęła się w sierpniu 2017 r. w Sopocie. Powodzenie projektu dało podstawę do jego kontynuacji, czego efektem była druga edycja.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję spotkać się podczas sesji warsztatowych w Wilnie, Tallinie oraz w Sopocie.

W ramach II edycji ERGO Explorers pracowano w kilku grupach, z których każda zajmowała się innym zagadnieniem, m.in.:

  • zaawansowaną analizą,
  • ubezpieczeniami życiowymi,
  • sprzedażą.

Wymiana doświadczeń i analiza potrzeb pracowników każdego z krajów doprowadziły do powstania nowych pomysłów i zaprojektowania propozycji ich wdrożenia. Pracy projektowej towarzyszyło poznawanie swoich kultur, wzmacnianie relacji między uczestnikami i obietnica dalszej współpracy.

W trakcie ostatniej sesji, która miała miejsce w Sopocie, ERGO Explorers zaprezentowali wyniki swoich projektów przed Zarządem ERGO Hestii i ERGO Baltics. Uczestniczyli także w niecodziennym wydarzeniu kulinarnym zainspirowanym sztuką – Uczcie Multisensorycznej. Kolacja poprzedzona była inspirującym wykładem Magdaleny Kąkolewskiej, która pokazała jak sztuka przenika nasze codzienne życie i jak może integrować ludzi, wyzwalać ich kreatywność.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×