Za wszystkimi działami firmy i produktami oferowanymi przez ERGO Hestię stoją specjaliści finansowi, dbający o to, by w dokumentach i liczbach panował perfekcyjny porządek.

Zasilając ten obszar, przygotuj się na odpowiedzialne zadania księgowe, m.in. sporządzanie sprawozdań finansowych. Ważnym elementem będzie także współpraca z naszym niemieckim akcjonariuszem oraz z audytorem.Profil pracownika:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse lub rachunkowość),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • wymagane odpowiednie doświadczenie.

Przykładowe stanowiska:

Specjalista ds. Sprawozdawczości w Biurze Finansów

Do zadań specjalisty ds. sprawozdawczości w Biurze Finansów należą:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
 • sporządzanie sprawozdań zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego,
 • udział w prowadzonych projektach z obszaru finansowego,
 • współpraca w zakresie wykonywanych zadań z Akcjonariuszem z Niemiec,
 • współpraca z audytorem.

Specjalista ds. Planowania i Analiz Finansowych

Do zadań specjalisty ds. planowania i analiz finansowych należą:

 • tworzenie planów finansowych,
 • tworzenie raportów kontrolingowych i analiz finansowych,
 • współpraca z innymi Biurami Spółki, a także z Akcjonariuszem w zakresie wykonywanych zadań.

Specjalista ds. księgowości

Do zadań specjalisty ds. księgowości należą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sprawozdawczość finansowa Spółki oraz spółek zależnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • tworzenie procedur regulujących pracę działu finansowego,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń finansowych,
 • współpraca z urzędami, bankami, audytorami.


Dołącz do nas !
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

None