W dniu Liczby Pi zostało podpisane porozumienie o obustronnej współpracy Politechniki Gdańskiej z STU ERGO Hestia SA. Umowa dotyczy wzbogacenie oferty kształcenia na kierunku Matematyka o praktyczne elementy biznesowe, prowadzonego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Nasza współpraca w tym roku będzie obejmowała 3 obszary: współprowadzenie zajęć merytorycznych na kierunku Matematyka przez ekspertów ERGO Hestii, płatne staże dla studentów o profilu analitycznym oraz program warsztatów rozwijających kompetencje miękkie. Ten ostatni program rozwojowy wspólnie dedykujemy studentom całego Wydziału i będzie dotyczył on zagadnień związanych z: budowaniem marki osobistej, przygotowaniem do rozmowy rekrutacyjnej, budowaniem relacji biznesowych (networking) oraz zarządzaniem sobą w czasie. Oferujemy także ciekawe oferty pracy dla zdolnych studentów i absolwentów w 4 obszarach (Aktuariat, Budowanie modeli matematycznych w Biurze Ryzyka, tworzenie modeli pricingowych w Biurze Produktowym oraz obszar analiz w Biurze Finansów).

Serdecznie zapraszamy młodych analityków do czynnego udziału we wszystkich aktywnościach proponowanych przez Nas we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×